งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 5-24 พฤศจิกายน 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ชั้น ชั้น 4 ห้อง 401 - 402 7 พ.ย. 2561 9.00 - 10.30
-
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ชั้น ชั้น 4 ห้อง 404 - 405 7 พ.ย. 2561 9.00 - 10.30
-
3 650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ชั้น ชั้น 4 ห้อง 419 - 420 7 พ.ย. 2561 9.00 - 10.30
-
4 651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ชั้น ชั้น 4 ห้อง 421 - 422 7 พ.ย. 2561 9.00 - 10.30
-
5 654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ชั้น ชั้น 4 ห้อง 410 - 411 7 พ.ย. 2561 9.00 - 10.30
-
6 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ชั้น ชั้น 4 ห้อง 412 - 413 7 พ.ย. 2561 9.00 - 10.30
-
7 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ชั้น ชั้น 3 ห้อง 304 - 305 7 พ.ย. 2561 9.00 - 10.30
-
8 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ชั้น ชั้น 3 ห้อง 313 - 314 7 พ.ย. 2561 9.00 - 10.30
-
9 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ชั้น ชั้น 3 ห้อง ห้องสื่อนวัตกรรมฯ ภาษาไทย 7 พ.ย. 2561 9.00 - 16.30
-
10 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ชั้น ชั้น 3 ห้อง ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย 7 พ.ย. 2561 9.00 - 16.30
-
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ชั้น ชั้น 3 ห้อง ศูนย์เรียนรวม 1 7 พ.ย. 2561 9.00 - 10.00
-
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ชั้น ชั้น 3 ห้อง ศูนย์เรียนรวม 2 7 พ.ย. 2561 9.00 - 10.00
-
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ชั้น ชั้น 1 ห้อง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 7 พ.ย. 2561 9.00 - 16.30
-
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ชั้น ชั้น 1 ห้อง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 7 พ.ย. 2561 9.00 - 16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
(ธเนศ ไชยสุวรรณ ID LINE : thanaetch หรือโทร. 0858960264)
Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]