งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 5-24 พฤศจิกายน 2561

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 080 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม อาคาร 1, อาคาร 3, อาคาร 5 ชั้น 3, 1, 3 ห้อง 132, 311, 536 14 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 25

14 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 26 - 50

14 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 51 - 75
09.30-12.30 ไม่อนุญาตให้ใช้เมาส์ปากกา
2 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวิทยา อาคาร 7 เบญจภัทรดิเรก ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 และคอมพิวเตอร์ 3 6 พ.ย. 2561 9.00 - 14.00 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 7.30 - 8.30 น. ในกรณีที่มีการลงโปรแกรม ให้เตรียมแผ่นไปให้เจ้าหน้าที่ลงก่อนเวลาแข่งขันอย่างน้อย 30 นาที ไม่อนุญาตให้ใช้ เมาส์ปากกา
3 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2, 5 7 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
4 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3, 4 7 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
5 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโยธินบูรณะ อาคาร C ชั้น 1 ห้อง 118 15 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-14.00 ทานอาหารว่างและอาหารกลางวันระหว่างการแข่งขัน ไม่มีการพัก
6 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนโยธินบูรณะ อาคาร C ชั้น 1 ห้อง 120 15 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-14.00 ทานอาหารว่างและอาหารกลางวันระหว่างการแข่งขัน ไม่มีการพัก
7 634 การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม อาคาร 1, อาคาร 3, อาคาร 5 ชั้น 3, 1, 3 ห้อง 132, 311, 536 12 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

12 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 26 - 50

12 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 51 - 75
09.30-14.30 โรงเรียนที่แข่งขันเตรียมหูฟังและไมโครโฟนมาเอง, ไม่อนุญาตให้ใช้เมาส์ปากกา
8 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนศึกษานารี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 327,328 9 พ.ย. 2561 9.00-12.00
-
9 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 13 พ.ย. 2561 9.00 - 12.00
-
10 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนศึกษานารี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 9 พ.ย. 2561 9.00-14.00
-
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3, 4 8 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ตึกเทิดพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ศูนย์คอมพิวเตอร์ 15 พ.ย. 2561 08.00-13.00
-
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ตึกเทิดพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ศูนย์คอมพิวเตอร์ 15 พ.ย. 2561 08.00-13.00
-
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 341,343,345 6 พ.ย. 2561 09.00-14.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
(ธเนศ ไชยสุวรรณ ID LINE : thanaetch หรือโทร. 0858960264)
Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]