งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 5-24 พฤศจิกายน 2561

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมสุพรรณิการ์ 14 พ.ย. 2561 08.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 07.15 - 8.30 น. บริเวณ โดม 2 (สนามบาส)
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 5 ห้อง ห้องประชุมสุพรรณิการ์ 15 พ.ย. 2561 08.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 07.15 - 8.30 น. บริเวณ โดม 2 (สนามบาส)
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 141 ,142, 143 13 พ.ย. 2561 08.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 07.15 - 8.30 น. บริเวณ โดม 2 (สนามบาส)
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 144, 145, 146, 147 13 พ.ย. 2561 08.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 07.15 - 8.30 น. บริเวณ โดม 2 (สนามบาส)
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมสุพรรณิการ์ 13 พ.ย. 2561 08.30-16.30 ส่งผลงานภาพยนตร์สั้นภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ก่อนเวลา 16.30 และลงทะเบียนการแข่งขันเวลา 07.15 - 8.30 น. บริเวณ โดม 2 (สนามบาส)
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมสุพรรณิการ์ 13 พ.ย. 2561 08.30-16.30 ส่งผลงานภาพยนตร์สั้นภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ก่อนเวลา 16.30 และลงทะเบียนการแข่งขันเวลา 07.15 - 8.30 น. บริเวณ โดม 2 (สนามบาส)
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม โดม 1 สนามแฮนด์บอล 15 พ.ย. 2561 08.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 07.15 - 8.30 น. บริเวณ โดม 2 (สนามบาส)
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม โดม 1 สนามแฮนด์บอล 14 พ.ย. 2561 08.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 07.15 - 8.30 น. บริเวณ โดม 2 (สนามบาส)
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ห้องวิทยบริการ ชั้น 2 ห้อง ห้องวิทยบริการ 15 พ.ย. 2561 08.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 07.15 - 8.30 น. บริเวณ โดม 2 (สนามบาส)
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมบุษราคัม 15 พ.ย. 2561 08.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 07.15 - 8.30 น. บริเวณ โดม 2 (สนามบาส)
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ห้องประชุมบุษราคัม และ ห้องวิทยบริการ ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมบุษราคัม และ ห้องวิทยบริการ 13 พ.ย. 2561
14 พ.ย. 2561
08.30-16.30 วันที่ 13 พ.ย. 61 แข่งขันมัธยมศึกษาตอนต้น เฉพาะ โซน 1 และ วันที่ 14 พ.ย. 61 แข่งขันมัธยมศึกษาตอนต้น เฉพาะ โซน 2 เท่านั้น ลงทะเบียนเวลา 07.15 - 8.30 น. บริเวณ โดม 2 (สนามบาส)
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ห้องประชุมบุษราคัม และห้องวิทยบริการ ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมบุษราคัม และห้องวิทยบริการ 13 พ.ย. 2561
14 พ.ย. 2561
08.30-16.30 วันที่ 13 พ.ย. 61 มัธยมศึกษาตอนปลาย เฉพาะ โซน 1 และวันที่ 14 พ.ย. 61 มัธยมศึกษาตอนปลาย โซน 2 เท่านั้น ลงทะเบียนเวลา 07.15 - 8.30 น. บริเวณ โดม 2 (สนามบาส)
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ห้องจริยธรรม ชั้น 2 ห้อง 521 14 พ.ย. 2561 08.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 07.15 - 8.30 น. บริเวณ โดม 2 (สนามบาส)


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
(ธเนศ ไชยสุวรรณ ID LINE : thanaetch หรือโทร. 0858960264)
Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]