งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 5-24 พฤศจิกายน 2561

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ทวีวิชา 9 พ.ย. 2561 08.00-16.30 อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะ
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3207 9 พ.ย. 2561 08.00-16.30 อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะ
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง อาคารเรียนEP ชั้น 1 ห้อง NR Digital Knowledge Center 20 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 100
8.30 - 17.00
-
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง อาคารเรียนEP ชั้น 1 ห้อง NR Digital Knowledge Center 20 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 100
8.30 - 17.00
-
5 699 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 15 พ.ย. 2561 08.30-16.30
-
6 700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ หอประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ ห้อง ห้องสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 15 พ.ย. 2561 08.30-16.30
-
7 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวิทยา 20 พ.ย. 2561
21 พ.ย. 2561
08.30-16.00 น.
-
8 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวิทยา 20 พ.ย. 2561
21 พ.ย. 2561
08.30-16.00
-
9 703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ชั้น 2 ห้อง ขงจื่อ2 16 พ.ย. 2561 09.00-16.30 น.
-
10 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ชั้น 3 ห้อง ขงจื่อ3 16 พ.ย. 2561 09.00-16.30 น.
-
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ อาคารศรีอยุธยา ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมเพชรรัตน 15 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ อาคารศรีอยุธยา ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมเพชรรัตน 15 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
13 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 20 พ.ย. 2561
-
14 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม ICT 21 พ.ย. 2561 09.00-12.00 มีโรงเรียนสมัครทั้งหมด 18 โรงเรียน อาจเลยเวลาถึง12.30 น
15 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ตึก 60 ปี ชั้น 1 ห้อง ประชุมคุณหญิงบุญเลื่อน 1 16 พ.ย. 2561 08.30-12.00 ระยะเวลาการเเข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
16 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย อาคารเรียน ชั้น 2 ห้อง 204 16 พ.ย. 2561 09.00-16.30 น.
-
17 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ อาคารมหาสมิต ชั้น 1 ห้อง ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น 15 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
18 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 20 พ.ย. 2561
-
19 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย อาคารสุวรรณรังษี ชั้น 2 ห้อง 525 21 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
20 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย อาคารเรียน ชั้น 4 ห้อง 407 16 พ.ย. 2561 09.00-16.30 น.
-
21 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ หอประชุมเพชรรัตน ชั้น 2 15 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
22 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย อาคารกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมสมุทรโฆษ 21 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
23 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 20 พ.ย. 2561
-
24 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย อาคารเรียน ชั้น 2 ห้อง 201 16 พ.ย. 2561 09.00-16.30 น.
-
25 711 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ อาคารศรีอยุธยา ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 15 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
26 712 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 20 พ.ย. 2561
-
27 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนโยธินบูรณะ อาคาร C ชั้น 4 ห้อง C401 (ห้องประชุม 2000 ที่นั่ง) 15 พ.ย. 2561 08.00 - 16.30
-
28 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนโยธินบูรณะ อาคาร C ชั้น 4 ห้อง C401 (ห้องประชุม 2000 ที่นั่ง) 15 พ.ย. 2561 08.00 - 16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
(ธเนศ ไชยสุวรรณ ID LINE : thanaetch หรือโทร. 0858960264)
Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]