แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 165 43 58.11% 16 21.62% 9 12.16% 6 8.11% 74
2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 166 37 56.06% 18 27.27% 10 15.15% 1 1.52% 66
3 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 148 37 66.07% 11 19.64% 7 12.5% 1 1.79% 56
4 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 161 31 55.36% 11 19.64% 12 21.43% 2 3.57% 56
5 โรงเรียนทวีธาภิเศก 118 27 55.1% 10 20.41% 12 24.49% 0 0% 49
6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 119 26 57.78% 9 20% 7 15.56% 3 6.67% 45
7 โรงเรียนวัดราชโอรส 142 25 46.3% 14 25.93% 10 18.52% 5 9.26% 54
8 โรงเรียนศึกษานารี 126 25 53.19% 11 23.4% 6 12.77% 5 10.64% 47
9 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 115 25 59.52% 7 16.67% 6 14.29% 4 9.52% 42
10 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 109 24 61.54% 9 23.08% 3 7.69% 3 7.69% 39
11 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 95 24 68.57% 2 5.71% 6 17.14% 3 8.57% 35
12 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 141 23 43.4% 13 24.53% 13 24.53% 4 7.55% 53
13 โรงเรียนสตรีวิทยา 88 21 58.33% 7 19.44% 7 19.44% 1 2.78% 36
14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 59 21 80.77% 4 15.38% 1 3.85% 0 0% 26
15 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 80 20 58.82% 7 20.59% 5 14.71% 2 5.88% 34
16 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 84 20 64.52% 6 19.35% 3 9.68% 2 6.45% 31
17 โรงเรียนโยธินบูรณะ 125 18 41.86% 14 32.56% 6 13.95% 5 11.63% 43
18 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 112 17 43.59% 10 25.64% 8 20.51% 4 10.26% 39
19 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 125 17 43.59% 6 15.38% 12 30.77% 4 10.26% 39
20 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 90 16 43.24% 17 45.95% 3 8.11% 1 2.7% 37
21 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 100 16 50% 13 40.63% 1 3.13% 2 6.25% 32
22 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 99 15 48.39% 7 22.58% 6 19.35% 3 9.68% 31
23 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 110 14 37.84% 11 29.73% 5 13.51% 7 18.92% 37
24 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 110 14 37.84% 10 27.03% 6 16.22% 7 18.92% 37
25 โรงเรียนวัดพุทธบูชา 91 14 43.75% 9 28.13% 3 9.38% 6 18.75% 32
26 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 82 13 36.11% 9 25% 9 25% 5 13.89% 36
27 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 86 13 36.11% 8 22.22% 11 30.56% 4 11.11% 36
28 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 74 13 59.09% 7 31.82% 2 9.09% 0 0% 22
29 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 89 13 41.94% 6 19.35% 6 19.35% 6 19.35% 31
30 โรงเรียนปัญญาวรคุณ 100 12 31.58% 11 28.95% 8 21.05% 7 18.42% 38
31 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 107 12 36.36% 10 30.3% 6 18.18% 5 15.15% 33
32 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 77 12 44.44% 6 22.22% 7 25.93% 2 7.41% 27
33 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 77 11 36.67% 10 33.33% 5 16.67% 4 13.33% 30
34 โรงเรียนวัดอินทาราม 86 11 50% 4 18.18% 5 22.73% 2 9.09% 22
35 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 90 10 25.64% 9 23.08% 14 35.9% 6 15.38% 39
36 โรงเรียนมหรรณพาราม 92 10 30.3% 7 21.21% 7 21.21% 9 27.27% 33
37 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 82 10 35.71% 6 21.43% 5 17.86% 7 25% 28
38 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 93 10 30.3% 5 15.15% 9 27.27% 9 27.27% 33
39 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 101 9 26.47% 11 32.35% 8 23.53% 6 17.65% 34
40 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 89 9 30% 5 16.67% 11 36.67% 5 16.67% 30
41 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 36 9 39.13% 5 21.74% 5 21.74% 4 17.39% 23
42 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 74 8 25.81% 10 32.26% 5 16.13% 8 25.81% 31
43 โรงเรียนวัดราชบพิธ 80 8 36.36% 5 22.73% 7 31.82% 2 9.09% 22
44 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 75 7 30.43% 7 30.43% 7 30.43% 2 8.7% 23
45 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา 44 7 43.75% 5 31.25% 4 25% 0 0% 16
46 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 96 6 22.22% 8 29.63% 9 33.33% 4 14.81% 27
47 โรงเรียนราชวินิต 73 5 16.67% 11 36.67% 9 30% 5 16.67% 30
48 โรงเรียนวัดรางบัว 26 5 33.33% 1 6.67% 1 6.67% 8 53.33% 15
49 โรงเรียนราชินี 19 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
50 โรงเรียนฐานปัญญา 74 4 14.81% 11 40.74% 7 25.93% 5 18.52% 27
51 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 31 4 23.53% 7 41.18% 3 17.65% 3 17.65% 17
52 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 63 4 20% 5 25% 7 35% 4 20% 20
53 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 74 4 18.18% 5 22.73% 5 22.73% 8 36.36% 22
54 โรงเรียนนาหลวง 29 4 23.53% 5 29.41% 5 29.41% 3 17.65% 17
55 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 76 4 16.67% 4 16.67% 10 41.67% 6 25% 24
56 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 49 4 21.05% 4 21.05% 10 52.63% 1 5.26% 19
57 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 70 4 17.39% 4 17.39% 6 26.09% 9 39.13% 23
58 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 32 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
59 ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก 18 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
60 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 77 3 11.54% 9 34.62% 9 34.62% 5 19.23% 26
61 โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน 63 3 12% 6 24% 7 28% 9 36% 25
62 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 63 3 13.04% 3 13.04% 10 43.48% 7 30.43% 23
63 โรงเรียนมักกะสันพิทยา 51 3 23.08% 3 23.08% 4 30.77% 3 23.08% 13
64 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 17 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
65 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 19 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 4 44.44% 9
66 โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 71 2 8.7% 9 39.13% 8 34.78% 4 17.39% 23
67 โรงเรียนวัดบวรมงคล 46 2 14.29% 6 42.86% 5 35.71% 1 7.14% 14
68 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 51 2 11.76% 5 29.41% 6 35.29% 4 23.53% 17
69 โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม 50 2 15.38% 4 30.77% 6 46.15% 1 7.69% 13
70 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์ฯ 11 2 18.18% 4 36.36% 4 36.36% 1 9.09% 11
71 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 27 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 6 54.55% 11
72 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง(งามศิริวิทยาคาร) 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
73 โรงเรียนวัดสระเกศ 42 1 7.14% 5 35.71% 5 35.71% 3 21.43% 14
74 โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) 51 1 8.33% 4 33.33% 2 16.67% 5 41.67% 12
75 โรงเรียนบูรณะศึกษา 25 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
76 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 31 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 4 50% 8
77 โรงเรียนมัธยมฐานเทคโนโลยี 25 1 12.5% 2 25% 4 50% 1 12.5% 8
78 โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค 20 1 16.67% 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 6
79 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง 21 1 11.11% 1 11.11% 3 33.33% 4 44.44% 9
80 โรงเรียนธนบุรีศึกษา 15 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
81 โรงเรียนราชินีบน 21 1 20% 0 0% 4 80% 0 0% 5
82 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนวัดราชาธิวาส 82 0 0% 6 31.58% 6 31.58% 7 36.84% 19
86 โรงเรียนวัดสังเวช 32 0 0% 1 12.5% 6 75% 1 12.5% 8
87 โรงเรียนสวนอนันต์ 29 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
88 โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี 25 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
89 โรงเรียนทิวไผ่งาม 13 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
90 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 7 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
(ธเนศ ไชยสุวรรณ ID LINE : thanaetch หรือโทร. 0858960264)
Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]