สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
สรุปผลการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 5-24 พฤศจิกายน 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ได้  43  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 68 เหรียญ 
อันดับที่ 2  สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้  37  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 65 เหรียญ 
อันดับที่ 3  มัธยมวัดหนองแขม ได้  37  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 55 เหรียญ 
อันดับที่ 4  มัธยมวัดสิงห์ ได้  31  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 54 เหรียญ 
อันดับที่ 5  ทวีธาภิเศก ได้  27  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 49 เหรียญ 
อันดับที่ 6  นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ได้  26  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 42 เหรียญ 
อันดับที่ 7  วัดราชโอรส ได้  25  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 49 เหรียญ 
อันดับที่ 8  ศึกษานารี ได้  25  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 42 เหรียญ 
อันดับที่ 9  สตรีวัดอัปสรสวรรค์ ได้  25  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 38 เหรียญ 
อันดับที่ 10  โพธิสารพิทยากร ได้  24  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 36 เหรียญ 
อันดับที่ 11  สตรีวัดระฆัง ได้  24  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 32 เหรียญ 
อันดับที่ 12  บางปะกอกวิทยาคม ได้  23  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 49 เหรียญ 
อันดับที่ 13  สตรีวิทยา ได้  21  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 35 เหรียญ 
อันดับที่ 14  เตรียมอุดมศึกษา ได้  21  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 15  สวนกุหลาบวิทยาลัย ได้  20  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 32 เหรียญ 
อันดับที่ 16  เทพศิรินทร์ ได้  20  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 17  โยธินบูรณะ ได้  18  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 38 เหรียญ 
อันดับที่ 18  วัดนวลนรดิศ ได้  17  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 35 เหรียญ 
อันดับที่ 19  ศึกษานารีวิทยา ได้  17  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 35 เหรียญ 
อันดับที่ 20  ราชวินิต มัธยม ได้  16  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 36 เหรียญ 
อันดับที่ 21  ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้  16  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 30 เหรียญ 
อันดับที่ 22  สันติราษฎร์วิทยาลัย ได้  15  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ 
อันดับที่ 23  จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ได้  14  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 30 เหรียญ 
อันดับที่ 24  สุวรรณารามวิทยาคม ได้  14  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 30 เหรียญ 
อันดับที่ 25  วัดพุทธบูชา ได้  14  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 26  เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้  13  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 27  สุวรรณพลับพลาพิทยาคม ได้  13  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 32 เหรียญ 
อันดับที่ 28  สามเสนวิทยาลัย ได้  13  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 29  ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้  13  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 30  ปัญญาวรคุณ ได้  12  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 31  ชิโนรสวิทยาลัย ได้  12  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ 
อันดับที่ 32  มัธยมวัดนายโรง ได้  12  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 33  มัธยมวัดดาวคนอง ได้  11  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 34  วัดอินทาราม ได้  11  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 35  บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" ได้  10  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 33 เหรียญ 
อันดับที่ 36  มหรรณพาราม ได้  10  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 37  ฤทธิณรงค์รอน ได้  10  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 38  มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ ได้  10  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 39  ราชวินิตบางแคปานขำ ได้  9  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ 
อันดับที่ 40  สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้  9  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 41  ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ได้  9  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 42  ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้  8  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 43  วัดราชบพิธ ได้  8  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 44  มัธยมวัดเบญจมบพิตร ได้  7  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 45  แจงร้อนวิทยา ได้  7  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 46  ศีลาจารพิพัฒน์ ได้  6  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 47  ราชวินิต ได้  5  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 48  วัดรางบัว ได้  5  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 49  ราชินี ได้  5  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 50  ฐานปัญญา ได้  4  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 51  วัดน้อยนพคุณ ได้  4  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 52  นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้  4  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 53  มัธยมวัดดุสิตาราม ได้  4  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 54  นาหลวง ได้  4  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 55  ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ได้  4  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 56  ไชยฉิมพลีวิทยาคม ได้  4  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 57  ไตรมิตรวิทยาลัย ได้  4  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 58  เซนต์คาเบรียล ได้  4  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 59  ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก ได้  4  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 60  อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ได้  3  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 61  ทวีธาภิเศกบางขุนเทียน ได้  3  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 62  วัดประดู่ในทรงธรรม ได้  3  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 63  มักกะสันพิทยา ได้  3  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 64  อัสสัมชัญธนบุรี ได้  3  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 65  เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ได้  3  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 66  อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้  2  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 67  วัดบวรมงคล ได้  2  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 68  วิมุตยารามพิทยากร ได้  2  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 69  มัธยมวัดสุทธาราม ได้  2  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 70  สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้  2  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 71  พิทยาลงกรณ์พิทยาคม ได้  2  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 72  วัดราษฎร์บำรุง(งามศิริวิทยาคาร) ได้  2  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 73  วัดสระเกศ ได้  1  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 74  โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) ได้  1  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 75  บูรณะศึกษา ได้  1  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 76  วัดบวรนิเวศ ได้  1  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 77  มัธยมฐานเทคโนโลยี ได้  1  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 78  ภาษานุสรณ์บางแค ได้  1  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 79  สีตบุตรบำรุง ได้  1  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 80  ธนบุรีศึกษา ได้  1  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 81  ราชินีบน ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 82  สารสาสน์วิเทศบางบอน ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 83  มาแตร์เดอีวิทยาลัย ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 84  สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 85  วัดราชาธิวาส ได้  0  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 86  วัดสังเวช ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 87  สวนอนันต์ ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 88  เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 89  ทิวไผ่งาม ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 90  สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ