สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ศึกษานารี 13 3 4 20
2 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 12 12 9 33
3 มัธยมวัดสิงห์ 11 8 6 25
4 สตรีวิทยา 10 3 5 18
5 เทพศิรินทร์ 10 2 5 17
6 เตรียมอุดมศึกษา 9 7 1 17
7 ทวีธาภิเศก 8 11 2 21
8 โยธินบูรณะ 7 6 2 15
9 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 7 5 6 18
10 วัดราชโอรส 7 5 5 17
11 ศึกษานารีวิทยา 7 3 4 14
12 สวนกุหลาบวิทยาลัย 7 2 7 16
13 มัธยมวัดหนองแขม 6 8 13 27
14 ราชวินิต มัธยม 6 5 3 14
15 มัธยมวัดนายโรง 5 3 2 10
16 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 4 14 7 25
17 โพธิสารพิทยากร 4 6 6 16
18 สตรีวัดระฆัง 4 5 8 17
19 ราชวินิตบางแคปานขำ 4 2 2 8
20 ปัญญาวรคุณ 3 4 4 11
21 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 3 3 1 7
22 สามเสนวิทยาลัย 3 3 1 7
23 วัดอินทาราม 3 3 0 6
24 วัดนวลนรดิศ 2 6 3 11
25 บางปะกอกวิทยาคม 2 4 9 15
26 มหรรณพาราม 2 4 2 8
27 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 2 3 7 12
28 สุวรรณารามวิทยาคม 2 1 5 8
29 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม 2 1 3 6
30 อัสสัมชัญธนบุรี 2 1 0 3
31 ชิโนรสวิทยาลัย 2 0 4 6
32 ราชินี 2 0 2 4
33 มัธยมวัดเบญจมบพิตร 2 0 0 2
34 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1 4 2 7
35 มัธยมวัดดาวคนอง 1 4 0 5
36 ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 3 6 10
37 บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 1 3 5 9
38 มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1 3 4 8
39 วัดพุทธบูชา 1 3 3 7
40 สันติราษฎร์วิทยาลัย 1 1 5 7
41 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 1 4 6
42 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 1 1 3
43 ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 1 1 1 3
44 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 1 0 2
45 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 0 3 4
46 แจงร้อนวิทยา 1 0 0 1
47 ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก 1 0 0 1
48 มักกะสันพิทยา 1 0 0 1
49 สารสาสน์วิเทศบางบอน 1 0 0 1
50 วัดราชบพิธ 0 3 1 4
51 เซนต์คาเบรียล 0 3 1 4
52 มัธยมวัดดุสิตาราม 0 2 0 2
53 ฤทธิณรงค์รอน 0 1 1 2
54 ทวีธาภิเศกบางขุนเทียน 0 1 1 2
55 ฐานปัญญา 0 1 0 1
56 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 1 0 1
57 นาหลวง 0 1 0 1
58 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 0 1 0 1
59 มัธยมวัดสุทธาราม 0 1 0 1
60 บูรณะศึกษา 0 1 0 1
61 วัดบวรนิเวศ 0 1 0 1
62 ราชินีบน 0 1 0 1
63 มาแตร์เดอีวิทยาลัย 0 1 0 1
64 วัดน้อยนพคุณ 0 0 2 2
65 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 0 0 1 1
66 ไชยฉิมพลีวิทยาคม 0 0 1 1
67 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 0 0 1 1
68 ศีลาจารพิพัฒน์ 0 0 0 0
69 ราชวินิต 0 0 0 0
70 วัดรางบัว 0 0 0 0
71 ไตรมิตรวิทยาลัย 0 0 0 0
72 วัดประดู่ในทรงธรรม 0 0 0 0
73 วัดบวรมงคล 0 0 0 0
74 วิมุตยารามพิทยากร 0 0 0 0
75 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์ฯ 0 0 0 0
76 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 0 0 0 0
77 วัดราษฎร์บำรุง(งามศิริวิทยาคาร) 0 0 0 0
78 วัดสระเกศ 0 0 0 0
79 โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) 0 0 0 0
80 มัธยมฐานเทคโนโลยี 0 0 0 0
81 ภาษานุสรณ์บางแค 0 0 0 0
82 สีตบุตรบำรุง 0 0 0 0
83 ธนบุรีศึกษา 0 0 0 0
84 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 0 0 0 0
85 วัดราชาธิวาส 0 0 0 0
86 วัดสังเวช 0 0 0 0
87 สวนอนันต์ 0 0 0 0
88 เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี 0 0 0 0
89 ทิวไผ่งาม 0 0 0 0
90 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 0 0 0 0
รวม 189 187 181 557

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
(ธเนศ ไชยสุวรรณ ID LINE : thanaetch หรือโทร. 0858960264)
Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]