ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 94.67 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีวัดระฆัง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ราชินี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศึกษานารี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทพศิรินทร์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 91.33 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีวัดระฆัง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชินี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 83.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 82.17 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศึกษานารี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชวินิต มัธยม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 75.6 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดพุทธบูชา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 92.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุวรรณารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชวินิต มัธยม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 86.67 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 61.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศึกษานารีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 86.42 ทอง ชนะเลิศ
2 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 85.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 82.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 81.43 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทวีธาภิเศก สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 90.33 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีวัดระฆัง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 88.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดราชบพิธ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 79 เงิน 4
5 ไตรมิตรวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 75.67 เงิน 5
6 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 74.67 เงิน 6
7 สุวรรณารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 74.67 เงิน 6
8 ทวีธาภิเศกบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 72.67 เงิน 8
9 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 72 เงิน 9
10 เซนต์คาเบรียล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 71.67 เงิน 10
11 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 68.33 ทองแดง 11
12 มัธยมวัดดุสิตาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 66.67 ทองแดง 12
13 วิมุตยารามพิทยากร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 62.67 ทองแดง 13
14 บางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -
15 วัดพุทธบูชา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -
16 ศึกษานารีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -
17 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 87.33 ทอง ชนะเลิศ
2 โยธินบูรณะ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สันติราษฎร์วิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ราชวินิตบางแคปานขำ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 79.33 เงิน 4
5 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 77.34 เงิน 5
6 สตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 77.33 เงิน 6
7 มหรรณพาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 76 เงิน 7
8 วัดราชโอรส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 76 เงิน 7
9 ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 75.67 เงิน 9
10 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 75.33 เงิน 10
11 มัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 74.65 เงิน 11
12 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 72 เงิน 12
13 ราชวินิต มัธยม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 71.33 เงิน 13
14 มัธยมวัดดาวคนอง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 69 ทองแดง 14
15 วัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 69 ทองแดง 14
16 ศึกษานารี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 68 ทองแดง 16
17 มัธยมวัดเบญจมบพิตร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 67.33 ทองแดง 17
18 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 66 ทองแดง 18

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แจงร้อนวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปัญญาวรคุณ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 83 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดราชโอรส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทวีธาภิเศก สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชิโนรสวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 82.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สุวรรณารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 77.01 เงิน 4
5 ราชวินิต สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 75.99 เงิน 5
6 วัดพุทธบูชา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 73.34 เงิน 6
7 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 72.99 เงิน 7
8 บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 70.67 เงิน 8
9 บางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 69.33 ทองแดง 9
10 มัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 69.33 ทองแดง 9
11 ไตรมิตรวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 65.34 ทองแดง 11
12 ศึกษานารีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 12
13 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 64.99 ทองแดง 13
14 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 64.68 ทองแดง 14
15 วัดราชบพิธ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 63.67 ทองแดง 15
16 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 63.66 ทองแดง 16
17 มัธยมวัดนายโรง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 89.33 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดราชโอรส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดรางบัว สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง 4
5 โยธินบูรณะ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 77.34 เงิน 5
6 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 75.01 เงิน 6
7 ศึกษานารี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 74.32 เงิน 7
8 มัธยมวัดดาวคนอง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 71.67 เงิน 8
9 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 69.68 ทองแดง 9
10 ปัญญาวรคุณ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 68.67 ทองแดง 10
11 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 66 ทองแดง 11
12 มัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 65.67 ทองแดง 12
13 มัธยมวัดเบญจมบพิตร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 65.66 ทองแดง 13
14 มหรรณพาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 65.33 ทองแดง 14
15 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 15
16 ไชยฉิมพลีวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 64.34 ทองแดง 16
17 ราชวินิตบางแคปานขำ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 62.33 ทองแดง 17
18 ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -
19 โพธิสารพิทยากร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดราชบพิธ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศึกษานารีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 4
5 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 67 ทองแดง 5
6 บางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 6
7 ไตรมิตรวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 57 เข้าร่วม 7
8 สุวรรณารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 54 เข้าร่วม 8
9 สีตบุตรบำรุง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 52 เข้าร่วม 9
10 บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 47 เข้าร่วม 10
11 สตรีวัดระฆัง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 45 เข้าร่วม 11
12 เตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -
13 แจงร้อนวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง ชนะเลิศ
2 วัดราชโอรส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 สตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 47 เข้าร่วม 4
5 มัธยมวัดสุทธาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 42 เข้าร่วม 5
6 สันติราษฎร์วิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 37 เข้าร่วม 6
7 โยธินบูรณะ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 27 เข้าร่วม 7
8 วัดราชาธิวาส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 24 เข้าร่วม 8
9 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทวีธาภิเศก สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ศึกษานารีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เซนต์คาเบรียล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 สุวรรณารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 83 ทอง 5
6 สวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง 6
7 ไตรมิตรวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง 6
8 มักกะสันพิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 72 เงิน 8
9 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 9
10 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 67 ทองแดง 10
11 แจงร้อนวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 67 ทองแดง 10
12 ฤทธิณรงค์รอน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 12
13 มัธยมวัดนายโรง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 53 เข้าร่วม 13
14 บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 50 เข้าร่วม 14
15 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 10 เข้าร่วม 15
16 วิมุตยารามพิทยากร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 8 เข้าร่วม 16
17 ทวีธาภิเศกบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 5 เข้าร่วม 17
18 วัดราชบพิธ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -
19 เทพศิรินทร์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศึกษานารี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ฐานปัญญา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มหรรณพาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ธนบุรีศึกษา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 63 ทองแดง 4
5 มัธยมวัดเบญจมบพิตร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 63 ทองแดง 4
6 โยธินบูรณะ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 6
7 มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 56 เข้าร่วม 7
8 โพธิสารพิทยากร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 52 เข้าร่วม 8
9 ราชวินิตบางแคปานขำ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 50 เข้าร่วม 9
10 สันติราษฎร์วิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 50 เข้าร่วม 9
11 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 43 เข้าร่วม 11
12 ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 33 เข้าร่วม 12
13 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 31 เข้าร่วม 13
14 วัดราชาธิวาส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 10 เข้าร่วม 14
15 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -
16 ภาษานุสรณ์บางแค สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -
17 วัดราชโอรส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -
18 สตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีวัดระฆัง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ทวีธาภิเศก สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทพศิรินทร์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดราชบพิธ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 83.67 ทอง 4
5 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 82 ทอง 5
6 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 81.33 ทอง 6
7 มัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80.67 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 91.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชวินิตบางแคปานขำ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศึกษานารี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 76 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทวีธาภิเศก สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 93.33 ทอง ชนะเลิศ
2 เซนต์คาเบรียล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทพศิรินทร์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 84.67 ทอง 4
5 สตรีวัดระฆัง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 84.67 ทอง 4
6 บางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 81.33 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โยธินบูรณะ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 93.33 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศึกษานารี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 83.33 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทพศิรินทร์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 93.67 ทอง ชนะเลิศ
2 ทวีธาภิเศก สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สตรีวัดระฆัง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 87 ทอง 4
5 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 86 ทอง 5
6 มัธยมวัดดุสิตาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 6
7 มัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 52.67 เข้าร่วม 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 มหรรณพาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปัญญาวรคุณ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โยธินบูรณะ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 84 ทอง 4
5 ราชวินิตบางแคปานขำ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 83 ทอง 5
6 ศีลาจารพิพัฒน์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80.33 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทพศิรินทร์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 94.67 ทอง ชนะเลิศ
2 ทวีธาภิเศก สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สตรีวัดระฆัง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 83.33 ทอง 4
5 ชิโนรสวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 83 ทอง 5
6 มัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 83 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โยธินบูรณะ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 91.67 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดราชโอรส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 83.67 ทอง 4
5 ราชวินิต มัธยม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 83 ทอง 5
6 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 81.33 ทอง 6
7 วัดน้อยนพคุณ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 7
8 ศึกษานารี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 55.67 เข้าร่วม 8
9 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -
10 มัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -
11 ศีลาจารพิพัฒน์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชิโนรสวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 92.7 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 83.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุวรรณารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 81.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ราชวินิต สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80.6 ทอง 4
5 วัดพุทธบูชา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 77 เงิน 5
6 บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 75.8 เงิน 6
7 มัธยมวัดนายโรง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 75.7 เงิน 7
8 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 74.1 เงิน 8
9 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 73.7 เงิน 9
10 แจงร้อนวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 73.7 เงิน 9
11 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 71.1 เงิน 11
12 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 67.7 ทองแดง 12
13 ศึกษานารีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 66.4 ทองแดง 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศึกษานารี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดราชโอรส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 81.7 ทอง 4
5 มัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 81.4 ทอง 5
6 โยธินบูรณะ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80.3 ทอง 6
7 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง 7
8 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 79.1 เงิน 8
9 มัธยมวัดเบญจมบพิตร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 79.1 เงิน 8
10 มัธยมวัดดาวคนอง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 74.4 เงิน 10
11 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 71.4 เงิน 11
12 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 71 เงิน 12
13 วัดประดู่ในทรงธรรม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 66.4 ทองแดง 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีวัดระฆัง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 88.33 ทอง ชนะเลิศ
2 เตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทพศิรินทร์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 93.67 ทอง ชนะเลิศ
2 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชวินิต มัธยม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 93.33 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศึกษานารี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 59 เข้าร่วม 4
5 โยธินบูรณะ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 59 เข้าร่วม 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 เตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 82 ทอง 4
5 สวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 82 ทอง 4
6 ทวีธาภิเศกบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 75.3 เงิน 6
7 บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 75.3 เงิน 6
8 ชิโนรสวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 67.7 ทองแดง 8
9 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 67 ทองแดง 9
10 วัดสระเกศ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 66.7 ทองแดง 10
11 ราชินีบน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 65.7 ทองแดง 11
12 สุวรรณารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 63 ทองแดง 12
13 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมวัดดาวคนอง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 83.7 ทอง ชนะเลิศ
2 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 81.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 79.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 78.7 เงิน 4
5 ศีลาจารพิพัฒน์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 78.3 เงิน 5
6 มัธยมวัดเบญจมบพิตร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 77.3 เงิน 6
7 ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 77.3 เงิน 6
8 ราชวินิตบางแคปานขำ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 75.3 เงิน 8
9 วัดราชโอรส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 75.3 เงิน 8
10 ฐานปัญญา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 72 เงิน 10
11 ศึกษานารี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 71.7 เงิน 11
12 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 71.5 เงิน 12
13 มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 69 ทองแดง 13
14 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 68.3 ทองแดง 14
15 วัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 68.3 ทองแดง 14
16 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -
17 มัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -
18 วัดรางบัว สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -
19 วัดราชาธิวาส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมวัดนายโรง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 93.14 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 91.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 86.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 85.57 ทอง 4
5 ศึกษานารีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 85.29 ทอง 5
6 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 82.29 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปัญญาวรคุณ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 สันติราษฎร์วิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 93.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 90.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ไชยฉิมพลีวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 87.14 ทอง 4
5 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 84 ทอง 5
6 มัธยมวัดดาวคนอง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 83.86 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมวัดนายโรง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 91.71 ทอง ชนะเลิศ
2 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 83.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 81.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สันติราษฎร์วิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 94.29 ทอง ชนะเลิศ
2 ปัญญาวรคุณ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 90.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไชยฉิมพลีวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 91.8 ทอง ชนะเลิศ
2 ฤทธิณรงค์รอน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สตรีวัดระฆัง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 89 ทอง 4
5 ศึกษานารีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 88.6 ทอง 5
6 ทวีธาภิเศก สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 87.4 ทอง 6
7 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 86.4 ทอง 7
8 ชิโนรสวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 75.6 เงิน 8
9 มัธยมวัดดุสิตาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 89.4 ทอง ชนะเลิศ
2 ปัญญาวรคุณ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 87.2 ทอง 4
5 โพธิสารพิทยากร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 86.8 ทอง 5
6 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 85.8 ทอง 6
7 มัธยมวัดดาวคนอง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 85.4 ทอง 7
8 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 85.4 ทอง 7
9 มัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 84.4 ทอง 9
10 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 83.8 ทอง 10
11 วัดราชโอรส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 83.8 ทอง 10
12 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80.8 ทอง 12
13 มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 77.4 เงิน 13
14 ศีลาจารพิพัฒน์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 73.6 เงิน 14
15 ฐานปัญญา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 71.4 เงิน 15
16 มหรรณพาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม
17 ราชวินิตบางแคปานขำ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมวัดนายโรง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 83 ทอง ชนะเลิศ
2 เตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชิโนรสวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 76 เงิน 4
5 วัดบวรมงคล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 74 เงิน 5
6 มักกะสันพิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 71 เงิน 6
7 สวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 7
8 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 7
9 บางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 66 ทองแดง 9
10 มัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 66 ทองแดง 9
11 สตรีวัดระฆัง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 66 ทองแดง 9
12 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 66 ทองแดง 9
13 วัดราชบพิธ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 13
14 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 13
15 ทวีธาภิเศก สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 64 ทองแดง 15
16 วิมุตยารามพิทยากร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 63 ทองแดง 16
17 สุวรรณารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 63 ทองแดง 16
18 แจงร้อนวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 63 ทองแดง 16
19 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 62 ทองแดง 19
20 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 62 ทองแดง 19
21 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 61 ทองแดง 21
22 ทวีธาภิเศกบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 22
23 บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 22
24 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 22
25 มัธยมวัดดุสิตาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 22
26 ราชวินิต สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 22
27 วัดพุทธบูชา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 22
28 วัดสังเวช สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 22
29 สวนอนันต์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 22
30 ไตรมิตรวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 22
31 ฤทธิณรงค์รอน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 55 เข้าร่วม 31
32 ศึกษานารีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 55 เข้าร่วม 31
33 สีตบุตรบำรุง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 55 เข้าร่วม 31
34 เทพศิรินทร์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 82 ทอง ชนะเลิศ
2 โพธิสารพิทยากร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปัญญาวรคุณ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 77 เงิน 4
5 วัดราชาธิวาส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 77 เงิน 4
6 มัธยมวัดดาวคนอง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 74 เงิน 6
7 วัดบวรนิเวศ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 74 เงิน 6
8 ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 73 เงิน 8
9 ราชวินิต มัธยม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 72 เงิน 9
10 สามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 71 เงิน 10
11 มัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 11
12 ราชวินิตบางแคปานขำ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 11
13 ศึกษานารี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 11
14 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 67 ทองแดง 14
15 วัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 67 ทองแดง 14
16 สันติราษฎร์วิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 66 ทองแดง 16
17 มหรรณพาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 17
18 โยธินบูรณะ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 64 ทองแดง 18
19 ไชยฉิมพลีวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 64 ทองแดง 18
20 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 63 ทองแดง 20
21 วัดอินทาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 63 ทองแดง 20
22 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 63 ทองแดง 20
23 ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 62 ทองแดง 23
24 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 62 ทองแดง 23
25 ฐานปัญญา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 61 ทองแดง 25
26 นาหลวง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 61 ทองแดง 25
27 ศีลาจารพิพัฒน์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 61 ทองแดง 25
28 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 28
29 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 28
30 มัธยมวัดสุทธาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 28
31 ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 28
32 วัดประดู่ในทรงธรรม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 28
33 มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 55 เข้าร่วม 33
34 มัธยมวัดเบญจมบพิตร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 55 เข้าร่วม 33
35 วัดน้อยนพคุณ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 55 เข้าร่วม 33
36 วัดรางบัว สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 55 เข้าร่วม 33
37 วัดราชโอรส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 55 เข้าร่วม 33
38 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 55 เข้าร่วม 33
39 โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 55 เข้าร่วม 33

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 86.2 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สตรีวัดระฆัง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80.2 ทอง 4
5 มัธยมวัดนายโรง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 79.8 เงิน 5
6 วัดพุทธบูชา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 78.8 เงิน 6
7 บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 72.8 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โยธินบูรณะ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 89.6 ทอง ชนะเลิศ
2 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โพธิสารพิทยากร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดราษฎร์บำรุง(งามศิริวิทยาคาร) สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 86.2 ทอง 4
5 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 81.8 ทอง 5
6 มัธยมวัดดาวคนอง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 81.2 ทอง 6
7 มัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 81.2 ทอง 6
8 มัธยมฐานเทคโนโลยี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 77.2 เงิน 8
9 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 76.2 เงิน 9
10 ศีลาจารพิพัฒน์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 75.2 เงิน 10
11 ฐานปัญญา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 74.2 เงิน 11
12 มัธยมวัดเบญจมบพิตร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 73.2 เงิน 12
13 วัดรางบัว สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 ศึกษานารีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 95.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ทวีธาภิเศก สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 94 ทอง 4
5 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 93.75 ทอง 5
6 ไตรมิตรวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 93.25 ทอง 6
7 วิมุตยารามพิทยากร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 90.75 ทอง 7
8 สตรีวัดระฆัง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 90.75 ทอง 7
9 มัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 89 ทอง 9
10 ชิโนรสวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 86.75 ทอง 10
11 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 85.25 ทอง 11
12 บางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 79.5 เงิน 12
13 ทวีธาภิเศกบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม
14 มัธยมวัดดุสิตาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โยธินบูรณะ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 92.75 ทอง 5
6 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 92.75 ทอง 5
7 วัดรางบัว สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 92.25 ทอง 7
8 วัดราชโอรส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 92.25 ทอง 7
9 สันติราษฎร์วิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 91 ทอง 9
10 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 89.5 ทอง 10
11 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 88.5 ทอง 11
12 มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 87.25 ทอง 12
13 มัธยมวัดดาวคนอง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 86.75 ทอง 13
14 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 86.5 ทอง 14
15 ฐานปัญญา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 71.75 เงิน 15
16 โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 97 ทอง ชนะเลิศ
2 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ฤทธิณรงค์รอน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 90 ทอง 4
5 วัดพุทธบูชา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 89.75 ทอง 5
6 สตรีวัดระฆัง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 87.5 ทอง 6
7 วัดสระเกศ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 87 ทอง 7
8 เทพศิรินทร์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 86.75 ทอง 8
9 ชิโนรสวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 92.5 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมวัดดาวคนอง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 89.5 ทอง 4
5 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 89.5 ทอง 4
6 ฐานปัญญา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 88.75 ทอง 6
7 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 88.75 ทอง 6
8 มัธยมฐานเทคโนโลยี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 88.25 ทอง 8
9 วัดอินทาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 88.25 ทอง 8
10 สันติราษฎร์วิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 87.25 ทอง 10
11 มัธยมวัดเบญจมบพิตร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 86 ทอง 11
12 มหรรณพาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทวีธาภิเศก สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 84.2 ทอง ชนะเลิศ
2 บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุวรรณารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 81.8 ทอง 4
5 มัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 77.6 เงิน 5
6 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 77.2 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 81.4 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมวัดดาวคนอง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 79.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 73.4 เงิน 4
5 เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 79 เงิน 4
5 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 78.8 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 83.2 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มักกะสันพิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 90.67 ทอง ชนะเลิศ
2 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ทวีธาภิเศก สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 83 ทอง 4
5 วัดพุทธบูชา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 83 ทอง 4
6 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 82.33 ทอง 6
7 ไตรมิตรวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 82.17 ทอง 7
8 บางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80.17 ทอง 8
9 วัดสระเกศ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 79 เงิน 9
10 มัธยมวัดนายโรง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 78.5 เงิน 10
11 เทพศิรินทร์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 78.17 เงิน 11
12 ทวีธาภิเศกบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม
13 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดราชโอรส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 85.5 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 83 ทอง 4
5 สามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 82.33 ทอง 5
6 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 81 ทอง 6
7 สันติราษฎร์วิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 81 ทอง 6
8 วัดประดู่ในทรงธรรม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80.67 ทอง 8
9 สตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80.67 ทอง 8
10 ฐานปัญญา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 76.5 เงิน 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมวัดนายโรง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 90.33 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 88.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 88.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 มักกะสันพิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 87.42 ทอง 4
5 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 85.33 ทอง 5
6 ทวีธาภิเศกบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 85.17 ทอง 6
7 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 84.58 ทอง 7
8 สุวรรณารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 84.58 ทอง 7
9 สีตบุตรบำรุง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 84.5 ทอง 9
10 วัดพุทธบูชา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 83.75 ทอง 10
11 เทพศิรินทร์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 83.67 ทอง 11
12 บางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 79.25 เงิน 12
13 วิมุตยารามพิทยากร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 79.25 เงิน 12
14 บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 77.5 เงิน 14
15 วัดสระเกศ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 77 เงิน 15

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชวินิตบางแคปานขำ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 90.08 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 88.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 88.08 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 86.5 ทอง 4
5 สามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 86.33 ทอง 5
6 วัดประดู่ในทรงธรรม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 85.33 ทอง 6
7 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 82.75 ทอง 7
8 ไชยฉิมพลีวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 82.58 ทอง 8
9 ฐานปัญญา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 82.42 ทอง 9
10 มัธยมวัดเบญจมบพิตร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 82.17 ทอง 10
11 มหรรณพาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 82.08 ทอง 11
12 สันติราษฎร์วิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 81.5 ทอง 12
13 วัดราชโอรส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 81.42 ทอง 13
14 มัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 79.92 เงิน 14
15 ภาษานุสรณ์บางแค สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 76.83 เงิน 15

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 96.67 ทอง ชนะเลิศ
2 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชิโนรสวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 83.33 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชวินิต มัธยม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 92.67 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 87 ทอง 4
5 ศึกษานารี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 86 ทอง 5
6 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 85.33 ทอง 6
7 ศีลาจารพิพัฒน์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 82 ทอง 7
8 มหรรณพาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 81 ทอง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 94.67 ทอง ชนะเลิศ
2 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชินี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 82.67 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อัสสัมชัญธนบุรี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 93.33 ทอง ชนะเลิศ
2 สามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โยธินบูรณะ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 86 ทอง 4
5 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง 5
6 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 82 ทอง 6
7 วัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 81 ทอง 7
8 ราชวินิต มัธยม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 74.33 เงิน 8
9 มัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน