งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต2 (สพม.2)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขณะนี้ ระบบสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้แล้ว
นักเรียนและครูผู้ฝึกสอนสามารถใช้งานได้และสามารถพิมพ์บัตรประจำตัว
ทุกรายการแข่งขัน   พิมพ์บัตรประจำตัว 
จะไม่มีการปิดระบบในส่วนของการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

 

แนวทางการปรับเปลี่ยนแก้ไขรายละเอียด นักเรียน ครู
ที่เข้าร่วมการแข่งขัน

โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนตัวโดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว
(หนังสือ1ฉบับต่อ1กิจกรรม)  
ลงในระบบ โดยหนังสือจะต้องบันทึกในรูปของไฟล์ pdf เท่านั้น วิธีการปฎิบัติตามคู่มือด้านล่าง
และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน 

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
คู่มือการแก้ไขชื่อของนักเรียน/ครูผู้สอน
คู่มือการเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครูผู้สอน

ประกาศจากศูนย์การแข่งขัน หุ่นยนต์

ขอเชิญผู้ควบคุมทีมการแข่งขัน หุ่นยนต์ ทุกรายการเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงการดำเนินการแข่งขัน หุ่นยนต์ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่
     ในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น.
     ณ. หอประชุมสมบูรณ์ - เสาวรัตน์ นิ่มละออ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม >> คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดไฟล์


ประกาศจากศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
          การประกวดโครงการคณิตศาสตร์ทุกประเภทส่งเล่มรายงาน
จำนวน ๓ เล่ม ภายในวันที่ ๗ พ.ย.๒๕๖๑ เวลา ไม่เกิน ๑๖.๐๐ น.
ที่ห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

ติดต่อประสานงาน อ.อ้อมเดือน ผ่องศรีนวล เบอร์ ๐๘๑-๓๖๑-๑๙๔๓ 
 

ประกาศจากศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา-สถานที่แข่งขัน การประกวดเล่านิทานคุณธรรม 
ทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย เป็นวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนราชดำริ
ประกาศจากศูนย์การแข่งขัน


ประกาศจากศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
ขอให้นำส่งเล่มรายงาน จำนวน 5 เล่ม ภายในวันที่ 7 พ.ย. 2561 
ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒ 
ที่อยู่ เลขที่ 333 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โดยห้ามไม่ให้มีการแก้ไขเอกสารรายงานหลังจากส่งรูปเล่มแล้ว

ทั้งนี้ สามารถนำส่งได้เพียงโรงเรียนละ 1 เรื่องเท่านั้น และหากส่งเกินเวลา
ที่กำหนดคณะกรรมการจะพิจารณาตัด 10 คะแนนจากคะแนนรวม
วันพฤหัสบดี ที่ 01 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:05 น.
ประกาศศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ (คอมพิวเตอร์)
     ขอเชิญผู้ควบคุมทีมการแข่งขันทักษะกลุ่มคอมพิวเตอร์ ทุกรายการเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงการดำเนินการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่
     ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น.
     ณ. หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
     
    ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม >> หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม


ประกาศศูนย์แข่งขัน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ 
การส่งรายงานการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.1 – ม.3 และ ระดับ ม.4 – ม.6 
 
    ให้ส่งรายงานโครงงานจำนวน 5 เล่ม และส่ง CD/DVD จำนวน 1 แผ่น (แผ่นซีดี ประกอบด้วย 1. ไฟล์คลิปวิดีโอนำเสนอขั้นตอนการทำงานของซอฟต์แวร์ ความยาวไม่เกิน 5 นาที 2. ไฟล์รายงานโครงงานตามรูปแบบที่กำหนด นามสกุลไฟล์ .pdf )
 
กำหนดส่งภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561  
    ณ ห้องประชาส้มพันธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ในวันเวลาราชการ
 
หรือ ทางไปรษณีย์
ส่งมาที่    
          นายนันทวัฒน์ ทรัพย์เจริญ (การแข่งขันโครงงานซอฟต์แวร์ ม.ต้น/ม.ปลาย)
          40 ซอยรามคำแหง 43/1 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310

ประกาศ จากศูนย์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันสภานักเรียน
ให้ส่งรูปเล่มการนำเสนอภายใน วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
ณ ศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานคร
และจะดำเนินการจัดการแข่งขันในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
ครูสมบัติ ไชยศร 085-326-4282 ผู้ประสานงาน
 
วันพุธ ที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 20:42 น.

การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน   
ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561  ระดับเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

 

กำหนดการจัดการแข่งขัน ทุกรายการแข่งขัน  (Update 20 กันยายน 2561)
 

กำหนดการจัดการแข่งขัน ► กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

วันจันทร์ ที่ 01 ตุลาคม 2561 เวลา 23:07 น.
 
-----ระดับเขตพื้นที่----
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 1 - 20 ตุลาคม  2561
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  21 ตุลาคม 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 28 ตุลาคม - 3  พฤศจิกายน  2561
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  28 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน  2561
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 5 - 20 พฤศจิกายน  2561
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 21  พฤศจิกายน  2561 เป็นต้นไป
---ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก-
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค ภายในวันที่  28 พ.ย. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 29 พฤศจิกายน 2561
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 29 พฤศจิกายน -4 ธันวาคม 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 5-10 ธันวาคม 2561
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 16 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครปฐม 25 – 27 ธันวาคม 2561
วันพุธ ที่ 05 กันยายน 2561 เวลา 04:41 น.
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

ประกาศ

ทุกโรงเรียนสามารถติดต่อขอรับ USERNAME และ PASSWORD
เพื่อทำการเข้าระบบลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ได้ที่ ดังนี้
 
สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพม.2  ติดต่อ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2   ชั้น 3 โทร. 02 930 4490 - 2  ต่อ 120-122 

สำหรับโรงเรียนสังกัดอื่นๆ ในพื้นที่ หากมีความประสงค์ขอรับ  USERNAME และ PASSWORD
เพื่อทำการเข้าระบบลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน 
ขอให้นำส่งหนังสือเรียนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต2 ในการขอรับข้อมูล
และแจ้งบุคคลากรผู้ประสานงาน และรับผิดชอบในการดำเนินการรับสมัครของทางโรงเรียน
พร้อมแจ้งที่อยู่ หรือช่องทางในการนำส่งข้อมูล มาทาง supervisor.spm2@gmail.com 


ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ นายวรสิทธิ์ ญวนพลอย 
(ผู้รับผิดชอบการจัดการแข่งขันฯ)
โทร. 092 858 8825 
ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ (ผู้ดูแลระบบการสมัคร)

โทร. 083 544 5563

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 180
จำนวนทีม 5,768
จำนวนนักเรียน 13,333
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 8,609
จำนวนกรรมการ 1,230
ครู+นักเรียน 21,942
ครู+นักเรียน+กรรมการ 23,172
ประกาศผลแล้ว 97/234 (41.45%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 21,955
เมื่อวาน 40,347
สัปดาห์นี้ 81,648
สัปดาห์ที่แล้ว 70,433
เดือนนี้ 173,237
เดือนที่แล้ว 257,503
ปีนี้ 451,627
ทั้งหมด 451,627

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]