สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 015 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 79 191 119
2 004 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 74 200 114
3 006 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 82 206 129
4 008 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 113 308 170
5 010 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 155 435 263
6 011 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 144 380 225
7 013 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 127 327 197
8 002 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 155 453 259
9 003 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 144 362 234
10 007 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 140 370 221
11 009 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษานนทบุรี 0 0 0
12 014 โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา 0 0 0
13 005 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 42 103 66
14 012 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 5 14 8
15 001 โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 0 0 0
16 016 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมมิการาม 3 10 7
รวม 1263 3359 2012
5371

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]