งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (สมุทรปราการ เขต 1)
ณ จ.สมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดทรงธรรม อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 232 5 ต.ค. 2561 09.00-16.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดทรงธรรม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 234 5 ต.ค. 2561 09.00-16.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดทรงธรรม หอประชุมชั้นล่าง 5 ต.ค. 2561 09.00-16.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดทรงธรรม หอประชุมชั้นล่าง 5 ต.ค. 2561 09.00-16.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดทรงธรรม อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์2 5 ต.ค. 2561 09.00-16.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดทรงธรรม อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์2 5 ต.ค. 2561 09.00-16.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดทรงธรรม หอประชุมชั้นบน 5 ต.ค. 2561 09.00-16.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดทรงธรรม ห้องโสตศึกษา 5 ต.ค. 2561 09.00-16.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดทรงธรรม ห้องสมาคมครูและผู้ปกครอง 5 ต.ค. 2561 09.00-16.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดทรงธรรม อาคาร2 ชั้น 5 ห้อง 255-257 5 ต.ค. 2561 09.00-16.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดทรงธรรม อาคาร2 ชั้น 5 ห้อง 257-258 5 ต.ค. 2561 09.00-16.00
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดทรงธรรม ห้องนพชัยรู้ธรรม 5 ต.ค. 2561 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]