สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 019 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 30 43 41
2 012 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 100 297 163
3 014 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 111 240 161
4 018 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 83 178 124
5 020 โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง 37 139 48
6 021 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ 41 69 48
7 022 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม 14 24 21
8 023 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 123 316 192
9 024 โรงเรียนวัดทรงธรรม 100 265 139
10 025 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 70 201 106
11 029 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 123 215 131
12 030 โรงเรียนสมุทรปราการ 129 360 223
13 032 โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ 8 24 8
14 037 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 72 180 94
15 007 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 104 236 165
16 008 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 100 263 160
17 002 โรงเรียนซิกข์วิทยาลัย 19 23 22
18 011 โรงเรียนนพคุณวิทยา 0 0 0
19 013 โรงเรียนบุรารักษ์ 7 12 11
20 015 โรงเรียนประภามนตรี 2 20 42 29
21 016 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร 0 0 0
22 017 โรงเรียนป้วยฮั้ว 7 7 7
23 026 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 22 40 30
24 027 โรงเรียนศิริวิทยา 15 22 19
25 028 โรงเรียนศิริวิทยา 0 0 0
26 031 โรงเรียนสันติดรุณ 0 0 0
27 033 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ สมุทรปราการ 22 60 23
28 034 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 0 0 0
29 035 โรงเรียนสารสาสน์สมุทรสาร 0 0 0
30 036 โรงเรียนสุขเจริญผล 23 44 28
31 038 โรงเรียนอนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ 0 0 0
32 039 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 34 72 40
33 040 โรงเรียนอาษาวิทยา 25 43 34
34 041 โรงเรียนอำนวยวิทย์ 35 74 46
35 001 โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา 8 15 10
36 006 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล 0 0 0
37 003 โรงเรียนเซนต์แมรี่ 29 49 33
38 004 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 36 66 40
39 005 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 35 39 37
40 009 โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 22 29 22
41 010 โรงเรียนเทศบาลปากน้ําศิริวิทยานุสรณ์ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง) 19 24 17
รวม 1623 3711 2272
5983

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]