สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 019 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 30 43 41
2 012 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 100 300 164
3 014 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 111 240 161
4 018 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 93 206 143
5 020 โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง 80 224 109
6 021 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ 49 80 60
7 022 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม 25 40 35
8 023 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 128 330 203
9 024 โรงเรียนวัดทรงธรรม 102 286 156
10 025 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 101 281 166
11 029 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 121 244 154
12 030 โรงเรียนสมุทรปราการ 130 373 230
13 032 โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ 9 26 9
14 037 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 74 186 98
15 007 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 104 236 165
16 008 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 118 305 196
17 002 โรงเรียนซิกข์วิทยาลัย 19 23 22
18 011 โรงเรียนนพคุณวิทยา 0 0 0
19 013 โรงเรียนบุรารักษ์ 7 12 11
20 015 โรงเรียนประภามนตรี 2 20 42 29
21 016 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร 0 0 0
22 017 โรงเรียนป้วยฮั้ว 7 7 7
23 026 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 22 40 30
24 027 โรงเรียนศิริวิทยา 15 22 19
25 031 โรงเรียนสันติดรุณ 0 0 0
26 033 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ สมุทรปราการ 22 60 23
27 034 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 0 0 0
28 035 โรงเรียนสารสาสน์สมุทรสาร 0 0 0
29 036 โรงเรียนสุขเจริญผล 23 44 28
30 038 โรงเรียนอนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ 0 0 0
31 039 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 53 92 59
32 040 โรงเรียนอาษาวิทยา 25 43 34
33 041 โรงเรียนอำนวยวิทย์ 35 74 46
34 001 โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา 8 15 10
35 006 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล 0 0 0
36 003 โรงเรียนเซนต์แมรี่ 29 49 33
37 004 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 36 66 40
38 005 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 39 45 43
39 009 โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 25 33 25
40 010 โรงเรียนเทศบาลปากน้ําศิริวิทยานุสรณ์ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง) 18 32 21
รวม 1778 4099 2570
6669

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]