เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (สมุทรปราการ เขต 1)
ณ จ.สมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวน้ำฝน สิทธิวรรณธนะ ครูคศ.2 โรงเรียนวัดทรงธรรม ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน    
2 นางสาวสุกานดา รุ่งแสง ครู โรงเรียนวัดทรงธรรม ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน    
3 นางสาวณรรฐากร วัฒนาดิลกกุล ครู โรงเรียนวัดทรงธรรม ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน    
4 นายกิตติพิชญ์ วรโชติสุพัฒภาคิน ครูคศ.1 โรงเรียนวัดทรงธรรม ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน    
5 นางจิตจา เผ่าสามมุข โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน    
6 นายอังกูร อาจหาญวงศ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน    

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]