สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 1]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดทรงธรรม 23 5 0 0 28
2 สตรีสมุทรปราการ 22 5 0 0 27
3 วิสุทธิกษัตรี 22 0 1 0 23
4 สมุทรปราการ 21 4 2 0 27
5 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 19 5 0 0 24
6 เทพศิรินทร์สมุทรปราการ 16 4 1 0 21
7 ปทุมคงคา สมุทรปราการ 14 8 1 1 23
8 ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 13 2 1 1 16
9 ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 11 14 1 0 26
10 นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 11 6 1 0 18
11 เทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 11 3 0 0 14
12 มัธยมวัดด่านสำโรง 10 1 1 1 12
13 หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 8 7 2 1 17
14 เซนต์โยเซฟ บางนา 7 1 0 0 8
15 อำนวยวิทย์ 5 2 0 0 7
16 ซิกข์วิทยาลัย 5 1 1 2 7
17 ป้วยฮั้ว 5 1 0 1 6
18 ศิริวิทยา 5 0 0 0 5
19 เทศบาลปากน้ําศิริวิทยานุสรณ์ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง) 4 2 0 0 6
20 มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ 2 3 2 1 7
21 สุขเจริญผล 2 3 1 0 6
22 อัสสัมชัญสมุทรปราการ 2 0 0 0 2
23 อาษาวิทยา 1 5 0 0 6
24 ประภามนตรี 2 1 2 2 1 5
25 สารสาสน์วิเทศ สมุทรปราการ 1 1 0 0 2
26 เซนต์โยเซฟทิพวัล 1 1 0 0 2
27 เซนต์แมรี่ 1 1 0 0 2
28 ศรีวิทยาปากน้ำ 0 2 2 1 4
29 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 0 2 0 0 2
30 มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม 0 1 1 0 2
31 เฉลิมไฉไลวิทยา 0 0 0 1 0
32 บุรารักษ์ 0 0 0 0 0
รวม 243 92 20 11 355