สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สมุทรปราการ 95 17 10 5 122
2 สตรีสมุทรปราการ 68 31 9 4 108
3 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 63 26 8 6 97
4 ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 57 45 17 7 119
5 เทพศิรินทร์สมุทรปราการ 55 35 15 11 105
6 วิสุทธิกษัตรี 48 19 15 11 82
7 นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 47 26 14 9 87
8 วัดทรงธรรม 46 20 17 12 83
9 ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 42 18 21 11 81
10 ปทุมคงคา สมุทรปราการ 34 36 21 12 91
11 มัธยมวัดด่านสำโรง 31 21 12 9 64
12 อัสสัมชัญสมุทรปราการ 21 17 8 3 46
13 หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 20 22 17 9 59
14 เซนต์โยเซฟ บางนา 19 10 5 1 34
15 เทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 16 4 3 0 23
16 อำนวยวิทย์ 15 10 4 5 29
17 มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ 11 15 7 10 33
18 ศิริวิทยา 9 3 3 0 15
19 เซนต์โยเซฟทิพวัล 7 12 12 6 31
20 เทศบาลปากน้ําศิริวิทยานุสรณ์ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง) 7 4 1 2 12
21 ซิกข์วิทยาลัย 6 4 6 3 16
22 สารสาสน์วิเทศ สมุทรปราการ 5 8 4 3 17
23 ป้วยฮั้ว 5 1 0 1 6
24 อาษาวิทยา 4 11 3 4 18
25 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 4 9 3 5 16
26 มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม 4 5 5 8 14
27 เซนต์แมรี่ 3 10 8 4 21
28 สุขเจริญผล 2 9 9 3 20
29 ประภามนตรี 2 2 5 5 3 12
30 บุรารักษ์ 2 2 1 1 5
31 สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ 2 0 1 0 3
32 ศรีวิทยาปากน้ำ 1 5 8 6 14
33 เฉลิมไฉไลวิทยา 0 0 0 1 0
รวม 751 460 272 175 1,658