สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดทรงธรรม 11 7 1 19 23 5 0 0 28
2 สมุทรปราการ 11 3 6 20 21 4 2 0 27
3 สตรีสมุทรปราการ 7 9 1 17 22 5 0 0 27
4 วิสุทธิกษัตรี 6 5 4 15 22 0 1 0 23
5 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 5 7 3 15 19 5 0 0 24
6 นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 4 2 3 9 11 6 1 0 18
7 เซนต์โยเซฟ บางนา 4 1 2 7 7 1 0 0 8
8 เทพศิรินทร์สมุทรปราการ 3 10 2 15 16 4 1 0 21
9 ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 3 2 1 6 13 2 1 1 16
10 ซิกข์วิทยาลัย 2 3 0 5 5 1 1 2 7
11 เทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 2 2 2 6 11 3 0 0 14
12 มัธยมวัดด่านสำโรง 2 2 2 6 10 1 1 1 12
13 ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 3 4 8 11 14 1 0 26
14 หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 1 3 1 5 8 7 2 1 17
15 ปทุมคงคา สมุทรปราการ 1 2 3 6 14 8 1 1 23
16 ป้วยฮั้ว 1 2 1 4 5 1 0 1 6
17 อำนวยวิทย์ 1 0 1 2 5 2 0 0 7
18 มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ 1 0 0 1 2 3 2 1 7
19 อัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
20 สารสาสน์วิเทศ สมุทรปราการ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
21 เซนต์โยเซฟทิพวัล 1 0 0 1 1 1 0 0 2
22 ศิริวิทยา 0 1 1 2 5 0 0 0 5
23 สุขเจริญผล 0 0 1 1 2 3 1 0 6
24 ศรีวิทยาปากน้ำ 0 0 1 1 0 2 2 1 4
25 เทศบาลปากน้ําศิริวิทยานุสรณ์ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง) 0 0 0 0 4 2 0 0 6
26 อาษาวิทยา 0 0 0 0 1 5 0 0 6
27 ประภามนตรี 2 0 0 0 0 1 2 2 1 5
28 เซนต์แมรี่ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
29 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
30 มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
31 เฉลิมไฉไลวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
32 บุรารักษ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 69 64 40 173 243 92 20 11 355