สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สมุทรปราการ 34 26 16 76 95 17 10 5 122
2 สตรีสมุทรปราการ 25 24 11 60 68 31 9 4 108
3 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 21 16 14 51 63 26 8 6 97
4 เทพศิรินทร์สมุทรปราการ 16 21 8 45 55 35 15 11 105
5 นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 15 12 6 33 47 26 14 9 87
6 วัดทรงธรรม 13 18 2 33 46 20 17 12 83
7 ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 11 15 22 48 57 45 17 7 119
8 วิสุทธิกษัตรี 11 13 8 32 48 19 15 11 82
9 ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 10 9 7 26 42 18 21 11 81
10 เซนต์โยเซฟ บางนา 8 3 5 16 19 10 5 1 34
11 อัสสัมชัญสมุทรปราการ 7 5 7 19 21 17 8 3 46
12 มัธยมวัดด่านสำโรง 4 9 7 20 31 21 12 9 64
13 ปทุมคงคา สมุทรปราการ 4 7 13 24 34 36 21 12 91
14 เทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 3 3 3 9 16 4 3 0 23
15 อำนวยวิทย์ 3 3 3 9 15 10 4 5 29
16 เซนต์โยเซฟทิพวัล 3 1 1 5 7 12 12 6 31
17 หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 2 6 4 12 20 22 17 9 59
18 ซิกข์วิทยาลัย 2 3 0 5 6 4 6 3 16
19 มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ 2 2 2 6 11 15 7 10 33
20 ป้วยฮั้ว 1 2 1 4 5 1 0 1 6
21 เซนต์แมรี่ 1 2 1 4 3 10 8 4 21
22 เทศบาลปากน้ําศิริวิทยานุสรณ์ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง) 1 0 1 2 7 4 1 2 12
23 อาษาวิทยา 1 0 1 2 4 11 3 4 18
24 สารสาสน์วิเทศ สมุทรปราการ 1 0 0 1 5 8 4 3 17
25 สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ 1 0 0 1 2 0 1 0 3
26 ศิริวิทยา 0 2 1 3 9 3 3 0 15
27 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 0 1 0 1 4 9 3 5 16
28 มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม 0 1 0 1 4 5 5 8 14
29 สุขเจริญผล 0 0 1 1 2 9 9 3 20
30 ศรีวิทยาปากน้ำ 0 0 1 1 1 5 8 6 14
31 ประภามนตรี 2 0 0 0 0 2 5 5 3 12
32 บุรารักษ์ 0 0 0 0 2 2 1 1 5
33 เฉลิมไฉไลวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 200 204 146 550 751 460 272 175 1,483