สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 1]
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (สมุทรปราการ เขต 1)
ณ จ.สมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  สมุทรปราการ ได้  95  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 122 เหรียญ 
อันดับที่ 2  สตรีสมุทรปราการ ได้  68  เหรียญทอง  31  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 108 เหรียญ 
อันดับที่ 3  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ ได้  63  เหรียญทอง  26  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 97 เหรียญ 
อันดับที่ 4  ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้  57  เหรียญทอง  45  เหรียญเงิน   17  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 119 เหรียญ 
อันดับที่ 5  เทพศิรินทร์สมุทรปราการ ได้  55  เหรียญทอง  35  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 105 เหรียญ 
อันดับที่ 6  วิสุทธิกษัตรี ได้  48  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 82 เหรียญ 
อันดับที่ 7  นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ได้  47  เหรียญทอง  26  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 87 เหรียญ 
อันดับที่ 8  วัดทรงธรรม ได้  46  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   17  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 83 เหรียญ 
อันดับที่ 9  ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ได้  42  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   21  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 81 เหรียญ 
อันดับที่ 10  ปทุมคงคา สมุทรปราการ ได้  34  เหรียญทอง  36  เหรียญเงิน   21  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 91 เหรียญ 
อันดับที่ 11  มัธยมวัดด่านสำโรง ได้  31  เหรียญทอง  21  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 64 เหรียญ 
อันดับที่ 12  อัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้  21  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 46 เหรียญ 
อันดับที่ 13  หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ได้  20  เหรียญทอง  22  เหรียญเงิน   17  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 59 เหรียญ 
อันดับที่ 14  เซนต์โยเซฟ บางนา ได้  19  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 34 เหรียญ 
อันดับที่ 15  เทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) ได้  16  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 16  อำนวยวิทย์ ได้  15  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 17  มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ได้  11  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 33 เหรียญ 
อันดับที่ 18  ศิริวิทยา ได้  9  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 19  เซนต์โยเซฟทิพวัล ได้  7  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 20  เทศบาลปากน้ําศิริวิทยานุสรณ์ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง) ได้  7  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 21  ซิกข์วิทยาลัย ได้  6  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 22  สารสาสน์วิเทศ สมุทรปราการ ได้  5  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 23  ป้วยฮั้ว ได้  5  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 24  อาษาวิทยา ได้  4  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 25  มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ได้  4  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 26  มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม ได้  4  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 27  เซนต์แมรี่ ได้  3  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 28  สุขเจริญผล ได้  2  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 29  ประภามนตรี 2 ได้  2  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 30  บุรารักษ์ ได้  2  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 31  สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ ได้  2  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 32  ศรีวิทยาปากน้ำ ได้  1  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 33  เฉลิมไฉไลวิทยา ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 0 เหรียญ