.:ศูนย์การจัดการแข่งชัน และกำหนดการ:.
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
กำหนดจัดการแข่งขัน : 10 พฤศจิกายน 2561
ชื่อ/โทร ผู้ประสานงาน : ครูชุติมา ชำนิ (โทร. 0944399393)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนสมุทรปราการ
กำหนดจัดการแข่งขัน : 10-11 พฤศจิกายน 2561
ชื่อ/โทร ผู้ประสานงาน : 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนวัดทรงธรรม
กำหนดจัดการแข่งขัน : 5 ตุลาคม 2561
ชื่อ/โทร ผู้ประสานงาน : 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ
สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
กำหนดจัดการแข่งขัน : 13 พฤศจิกายน 2561
ชื่อ/โทร ผู้ประสานงาน : 

ภาษาที่สอง (จีน / ญี่ปุ่น / ฝรั่งเศส / เกาหลี)
สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
กำหนดจัดการแข่งขัน : 9 พฤศจิกายน 2561
ชื่อ/โทร ผู้ประสานงาน : 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
กำหนดจัดการแข่งขัน : 6 พฤศจิกายน 2561
ชื่อ/โทร ผู้ประสานงาน : ครูอังกูร อาจหาญวงศ์ (โทร. 0871197559)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ
กำหนดจัดการแข่งขัน : 10 พฤศจิกายน 2561
ชื่อ/โทร ผู้ประสานงาน : ครูทัศนีย์ ซัวเกษม (โทร. 0818550250)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การงานอาชีพ
สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
กำหนดจัดการแข่งขัน : 8 พฤศจิกายน 2561
ชื่อ/โทร ผู้ประสานงาน : ครูสิริกร บุญทัน (โทร. 0915249494)

เทคโนโลยี
​สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
กำหนดจัดการแข่งขัน : 8-10  พฤศจิกายน 2561
ด้านคอมพิวเตอร์
ชื่อ/โทร ผู้ประสานงาน : ครูอุมาพร (โทร. 0863989921) | ครูกฤษณา (โทร. 0831999348)
ด้านหุ่นยนต์
ชื่อ/โมร ผู้ประสานงาน : ครูทัดเทพ กู้ภูเขียว (โทร. 0880779209)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ทัศนศิลป์
สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
กำหนดจัดการแข่งขัน : 14 พฤศจิกายน 2561
ชื่อ/โทร ผู้ประสานงาน : 

ดนตรี-นาฏศิลป์
สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
กำหนดจัดการแข่งขัน : 2-3 ตุลาคม 2561
ชื่อ/โทร ผู้ประสานงาน : ครูวัชรกร (โทร. 0897699817 , 0891740486)

กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันสภานักเรียน
สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
กำหนดการส่งเล่ม : 9 พฤศจิกายน 2561
ชื่อ/โทร ผู้ประสานงาน : ครูธนูชัย สืบทิม (โทร. 0814494646)

หนังสือทำมือ | YC | ยุวบรรณารักษ์
สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
กำหนดจัดการแข่งขัน : 13 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมลูกเสือ
สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
กำหนดจัดการแข่งขัน : 13 พฤศจิกายน 2561
ชื่อ/โทร ผู้ประสานงาน : 
วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 04:17 น.