งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สพม 6 สมุทรปราการ 2
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 8 พ.ย. 2561 09.00 - 14.00 น.
-
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 8 พ.ย. 2561 09.00 - 14.00 น.
-
3 684 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ อาคาร 4 ห้อง ห้องโสตฯ 9 พ.ย. 2561 09.00 - 12.00 น.
-
4 685 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ อาคาร 4 ห้อง ห้องโสตฯ 9 พ.ย. 2561 09.00 - 12.00 น.
-
5 682 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ อาคาร 4 ห้อง ห้องโสตฯ 10 พ.ย. 2561 09.00 - 14.00 น.
-
6 683 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ อาคาร 4 ห้อง ห้องโสตฯ 10 พ.ย. 2561 09.00 - 14.00 น.
-
7 627 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ อาคาร 4 ห้อง ห้องโสตฯ 10 พ.ย. 2561 09.00 - 14.00 น.
-
8 628 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ อาคาร 4 ห้อง ห้องโสตฯ 10 พ.ย. 2561 09.00 - 14.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]