งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สพม 6 สมุทรปราการ 2
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

[ ทั้งหมด   2 ต.ค. 2561   3 ต.ค. 2561   5 ต.ค. 2561   6 พ.ย. 2561   7 พ.ย. 2561   8 พ.ย. 2561   9 พ.ย. 2561   10 พ.ย. 2561   11 พ.ย. 2561   13 พ.ย. 2561   14 พ.ย. 2561   17 พ.ย. 2561   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 5 ต.ค. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดทรงธรรม อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 232 5 ต.ค. 2561 09.00-16.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดทรงธรรม อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 234 5 ต.ค. 2561 09.00-16.00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดทรงธรรม หอประชุมชั้นล่าง 5 ต.ค. 2561 09.00-16.00
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดทรงธรรม หอประชุมชั้นล่าง 5 ต.ค. 2561 09.00-16.00
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดทรงธรรม อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์2 5 ต.ค. 2561 09.00-16.00
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดทรงธรรม อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์2 5 ต.ค. 2561 09.00-16.00
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดทรงธรรม หอประชุมชั้นบน 5 ต.ค. 2561 09.00-16.00
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดทรงธรรม 5 ต.ค. 2561
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดทรงธรรม ห้องโสตศึกษา 5 ต.ค. 2561 09.00-16.00
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดทรงธรรม ห้องสมาคมครูและผู้ปกครอง 5 ต.ค. 2561 09.00-16.00
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดทรงธรรม อาคาร2 ชั้น 5 ห้อง 255-257 5 ต.ค. 2561 09.00-16.00
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดทรงธรรม อาคาร2 ชั้น 5 ห้อง 257-258 5 ต.ค. 2561 09.00-16.00
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดทรงธรรม ห้องนพชัย 5 ต.ค. 2561 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]