แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 144 35 79.55% 8 18.18% 1 2.27% 0 0% 44
2 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 118 21 65.63% 6 18.75% 5 15.63% 0 0% 32
3 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 120 18 81.82% 4 18.18% 0 0% 0 0% 22
4 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 75 10 47.62% 10 47.62% 1 4.76% 0 0% 21
5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 31 10 66.67% 5 33.33% 0 0% 0 0% 15
6 โรงเรียนสาธิตบางนา 63 10 62.5% 4 25% 2 12.5% 0 0% 16
7 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 17 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
8 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 128 9 52.94% 8 47.06% 0 0% 0 0% 17
9 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 50 8 53.33% 7 46.67% 0 0% 0 0% 15
10 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 70 7 43.75% 8 50% 1 6.25% 0 0% 16
11 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ 65 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
12 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์ สุวรรณภูมิ 62 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
13 โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี 9 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]