แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 144 107 78.1% 22 16.06% 7 5.11% 1 0.73% 137
2 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 123 81 68.64% 23 19.49% 7 5.93% 7 5.93% 118
3 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 122 67 56.3% 28 23.53% 17 14.29% 7 5.88% 119
4 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 128 64 52.46% 33 27.05% 15 12.3% 10 8.2% 122
5 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 83 46 57.5% 22 27.5% 6 7.5% 6 7.5% 80
6 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 102 41 43.62% 32 34.04% 14 14.89% 7 7.45% 94
7 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 87 41 48.24% 23 27.06% 13 15.29% 8 9.41% 85
8 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 61 23 38.98% 15 25.42% 9 15.25% 12 20.34% 59
9 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ 70 19 29.69% 21 32.81% 15 23.44% 9 14.06% 64
10 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 61 15 27.27% 19 34.55% 12 21.82% 9 16.36% 55
11 โรงเรียนสาธิตบางนา 63 14 25% 16 28.57% 15 26.79% 11 19.64% 56
12 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 50 11 22% 19 38% 8 16% 12 24% 50
13 โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี 13 3 23.08% 4 30.77% 2 15.38% 4 30.77% 13
14 โรงเรียนเกวลินวิทยา 18 2 14.29% 5 35.71% 2 14.29% 5 35.71% 14
15 โรงเรียนนานาชาติ คอนคอร์เดียน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
16 โรงเรียนประภามนตรี 3 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]