สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 87 188 129
2 007 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 83 187 128
3 009 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 122 398 217
4 011 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 123 277 198
5 008 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 102 194 144
6 014 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 128 316 211
7 016 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 144 391 230
8 017 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ 70 181 108
9 020 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 61 99 85
10 001 โรงเรียนเกวลินวิทยา 18 26 22
11 013 โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี 13 32 22
12 003 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 50 100 67
13 005 โรงเรียนนานาชาติ คอนคอร์เดียน 1 2 1
14 006 โรงเรียนนานาชาติ ไทย-จีน 0 0 0
15 010 โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 0 0 0
16 012 โรงเรียนประภามนตรี 3 2 4 3
17 015 โรงเรียนยินดีวิทย์ 0 0 0
18 018 โรงเรียนสาธิตบางนา 63 98 76
19 019 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 61 105 85
20 021 โรงเรียนอิสลาม สมุทรปราการ (มะซออนุสรณ์) 0 0 0
รวม 1128 2598 1726
4324

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]