สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 31 94 44
2 007 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 70 151 96
3 009 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 117 356 180
4 011 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 120 265 191
5 008 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 75 144 100
6 014 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 128 316 207
7 016 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 144 349 207
8 017 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ 56 154 87
9 020 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 17 27 21
10 001 โรงเรียนเกวลินวิทยา 8 11 10
11 013 โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี 9 22 14
12 003 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 37 78 50
13 005 โรงเรียนนานาชาติ คอนคอร์เดียน 1 2 1
14 006 โรงเรียนนานาชาติ ไทย-จีน 0 0 0
15 010 โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 0 0 0
16 012 โรงเรียนประภามนตรี 3 2 4 3
17 015 โรงเรียนยินดีวิทย์ 0 0 0
18 018 โรงเรียนสาธิตบางนา 63 98 76
19 019 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์ สุวรรณภูมิ 62 105 87
20 021 โรงเรียนอิสลาม สมุทรปราการ (มะซออนุสรณ์) 0 0 0
รวม 940 2176 1374
3550

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]