เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สพม 6 สมุทรปราการ 2
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 พัขราภรณ์ เจริญสุข ราชวินิตบางแ้ว จัดการแข่งขัน  
2 นายเสรีพงษ์ นามเมือง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จัดการแข่งขัน  
3 นางสาวน้ำฝน สิทธิวรรณธนะ คศ. 2 โรงเรียนวัดทรงธรรม จัดการแข่งขัน  
4 นางสาวสุกานดา รุ่งแสง ครู โรงเรียนวัดทรงธรรม จัดการแข่งขัน  
5 นางสาวณรรฐากร วัฒนาดิลกกุล ครู โรงเรียนวัดทรงธรรม จัดการแข่งขัน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]