สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ราชวินิตบางแก้ว 107 22 7 1 136
2 บางพลีราษฎร์บำรุง 81 23 7 7 111
3 บางบ่อวิทยาคม 67 28 17 7 112
4 พูลเจริญวิทยาคม 64 33 15 10 112
5 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 46 22 6 6 74
6 บางแก้วประชาสรรค์ 41 32 14 7 87
7 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 41 23 13 8 77
8 หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 23 15 9 12 47
9 ราชวินิตสุวรรณภูมิ 19 21 15 9 55
10 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 15 19 12 9 46
11 สาธิตบางนา 14 16 15 11 45
12 ทรงวิทยาเทพารักษ์ 11 19 8 12 38
13 เปร็งวิสุทธาธิบดี 3 4 2 4 9
14 เกวลินวิทยา 2 5 2 5 9
15 นานาชาติ คอนคอร์เดียน 0 0 1 0 1
16 ประภามนตรี 3 0 0 0 0 0
รวม 534 282 143 108 1,067