สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ราชวินิตบางแก้ว 35 8 1 0 44
2 บางบ่อวิทยาคม 21 6 5 0 32
3 บางพลีราษฎร์บำรุง 18 4 0 0 22
4 บางแก้วประชาสรรค์ 10 10 1 0 21
5 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 10 5 0 0 15
6 สาธิตบางนา 10 4 2 0 16
7 หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 10 2 0 0 12
8 พูลเจริญวิทยาคม 9 8 0 0 17
9 ทรงวิทยาเทพารักษ์ 8 7 0 0 15
10 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 7 8 1 0 16
11 ราชวินิตสุวรรณภูมิ 6 3 1 0 10
12 สารสาสน์วิเทศน์ สุวรรณภูมิ 5 3 2 0 10
13 เปร็งวิสุทธาธิบดี 1 0 0 0 1
รวม 150 68 13 0 231