สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ราชวินิตบางแก้ว 63 30 16 109 107 22 7 1 136
2 บางพลีราษฎร์บำรุง 30 32 24 86 81 23 7 7 111
3 บางบ่อวิทยาคม 26 31 14 71 67 28 17 7 112
4 พูลเจริญวิทยาคม 23 21 22 66 64 33 15 10 112
5 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 16 15 17 48 46 22 6 6 74
6 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 12 12 10 34 41 23 13 8 77
7 บางแก้วประชาสรรค์ 6 16 14 36 41 32 14 7 87
8 ทรงวิทยาเทพารักษ์ 5 4 3 12 11 19 8 12 38
9 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 5 1 8 14 15 19 12 9 46
10 สาธิตบางนา 4 8 4 16 14 16 15 11 45
11 หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 3 4 3 10 23 15 9 12 47
12 ราชวินิตสุวรรณภูมิ 2 4 10 16 19 21 15 9 55
13 เปร็งวิสุทธาธิบดี 2 0 1 3 3 4 2 4 9
14 เกวลินวิทยา 0 1 0 1 2 5 2 5 9
15 นานาชาติ คอนคอร์เดียน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
16 ประภามนตรี 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 197 179 146 522 534 282 143 108 959