สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ราชวินิตบางแก้ว 27 7 5 39 35 8 1 0 44
2 บางบ่อวิทยาคม 12 9 2 23 21 6 5 0 32
3 บางพลีราษฎร์บำรุง 6 11 4 21 18 4 0 0 22
4 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 3 3 5 11 10 5 0 0 15
5 ทรงวิทยาเทพารักษ์ 3 3 2 8 8 7 0 0 15
6 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 3 1 4 8 7 8 1 0 16
7 สารสาสน์วิเทศน์ สุวรรณภูมิ 3 0 2 5 5 3 2 0 10
8 พูลเจริญวิทยาคม 2 7 3 12 9 8 0 0 17
9 สาธิตบางนา 2 7 2 11 10 4 2 0 16
10 บางแก้วประชาสรรค์ 2 5 4 11 10 10 1 0 21
11 หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 2 2 1 5 10 2 0 0 12
12 ราชวินิตสุวรรณภูมิ 1 2 1 4 6 3 1 0 10
13 เปร็งวิสุทธาธิบดี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
รวม 66 57 35 158 150 68 13 0 231