สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 2]
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สพม 6 สมุทรปราการ 2
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  ราชวินิตบางแก้ว ได้  107  เหรียญทอง  22  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 136 เหรียญ 
อันดับที่ 2  บางพลีราษฎร์บำรุง ได้  81  เหรียญทอง  23  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 111 เหรียญ 
อันดับที่ 3  บางบ่อวิทยาคม ได้  67  เหรียญทอง  28  เหรียญเงิน   17  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 112 เหรียญ 
อันดับที่ 4  พูลเจริญวิทยาคม ได้  64  เหรียญทอง  33  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 112 เหรียญ 
อันดับที่ 5  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้  46  เหรียญทอง  22  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 74 เหรียญ 
อันดับที่ 6  บางแก้วประชาสรรค์ ได้  41  เหรียญทอง  32  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 87 เหรียญ 
อันดับที่ 7  นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้  41  เหรียญทอง  23  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 77 เหรียญ 
อันดับที่ 8  หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ได้  23  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 47 เหรียญ 
อันดับที่ 9  ราชวินิตสุวรรณภูมิ ได้  19  เหรียญทอง  21  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 55 เหรียญ 
อันดับที่ 10  สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ได้  15  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 46 เหรียญ 
อันดับที่ 11  สาธิตบางนา ได้  14  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 45 เหรียญ 
อันดับที่ 12  ทรงวิทยาเทพารักษ์ ได้  11  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 38 เหรียญ 
อันดับที่ 13  เปร็งวิสุทธาธิบดี ได้  3  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 14  เกวลินวิทยา ได้  2  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 15  นานาชาติ คอนคอร์เดียน ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 16  ประภามนตรี 3 ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 0 เหรียญ