สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 2]
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สพม 6 สมุทรปราการ 2
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  ราชวินิตบางแก้ว ได้  35  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 44 เหรียญ 
อันดับที่ 2  บางบ่อวิทยาคม ได้  21  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 32 เหรียญ 
อันดับที่ 3  บางพลีราษฎร์บำรุง ได้  18  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 4  บางแก้วประชาสรรค์ ได้  10  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 5  นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้  10  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 6  สาธิตบางนา ได้  10  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 7  หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ได้  10  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 8  พูลเจริญวิทยาคม ได้  9  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 9  ทรงวิทยาเทพารักษ์ ได้  8  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 10  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้  7  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 11  ราชวินิตสุวรรณภูมิ ได้  6  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 12  สารสาสน์วิเทศน์ สุวรรณภูมิ ได้  5  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 13  เปร็งวิสุทธาธิบดี ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ